รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
คำสั่ง ภ.4 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจประจำปี 2557 ระดับ รอง ผกก.-สว.
คำสั่ง ภ.4 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจประจำปี 2557 ระดับ รอง ผบก.-ผกก.
กำชับการเพื่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่างเที่ยวในระดับพื้นที่
กำชับการปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่มเติม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะครูฝึกในการปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธวิธี