หากท่านคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือความสะดวกจากการปฏิบัตหน้าที่ิของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือถูกคุกคามจากผู้มีอิทธิพล
กรุณาโทรศัพท์ถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครโดยตรง

หากต้องการแจ้งเบาะแสอาชญากรรม
<<คลิกแจ้งเบาะแส>>