ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรภาค 4

พล.ต..ê പФػ
ผบช.ภ.4
         
 
 
พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์
รอง ผบช.ภ.4
 
พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ
รอง ผบช.ภ.4
 
...ح ͺҧҧ
รอง ผบช.ภ.4
         
   
...ѡ ķപ侺
รอง ผบช.ภ.4
 
...ͧ Ҥԭ
รอง ผบช.ภ.4
 
...ҡ ѷ
รอง ผบช.ภ.4

 

ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

พ...สมõ Դѡ
ผบก.ภ.จว.สกลนคร


 
 
พ.ต.อ.สมประสงค์ พิมพิลา
รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร
พ.ต.อ.ԯ ǧԭԨ
รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร
พ.ต.อ.ธวัชชัย หาญนัทธี
รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร

 
 
พ.ต.อ.о
รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร
...ê dzԪ
รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร
...ç ԺŻԷ
รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร